مختصری از من

توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده : حسابدار خزانه – حقوق دستمزد – مالی
ارایه گزارشهای ارزش افزوده و فصلی ، لیست ماهانه بیمه تامین اجتماعی
مالیات بر حقوق،
آشنایی نسبی با قوانین بیمه ای و مالیاتی
آشنایی نسبی با امور حقوقی و ثبتی مربوط به شرکت
آشنایی با شناخت و ثبت و تخصیص کدینگ حسابها و دارایی ها
آشنایی با محاسبه سهم الشرکه و موارد مربوط شرکت های خصوصی

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد مشهد
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد مشهد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی تدارک سحر توس کهربا
  مالی و حسابداری/ مدیریت مالی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت پارسیان حسابرس افق
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت خدمات خودرویی هیرمند
  حقوق/ امور مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله ISI
 • 1394
  انجام یک مقاله با جناب دکتر قدیری با موضوع ویژگی کمیته حسابرسی مستقل و مدیریت سودهای واقعی Independent audit committee characteristics and real earnings management

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری خدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری خدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com