مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت / معدل 15.91

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مبانی بازیگری تئاتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ی استخراج DNA، عمل PCR و الکتروفورز
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مبانی بازیگری تئاتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ی استخراج DNA، عمل PCR و الکتروفورز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com