مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه بیرجند / معدل 15.59

پیشینه شغلی

  • بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
    شرکت تابان شهر
    مهندسی مکانیک/هوافضا/ اجرایی تاسیسات
https://.com