مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد اردبیل

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پیامک انبوه ایرانسل
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مسئول بازاریابی و فروش
 • فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  کارخانه آذرقاپو
  مسئول دفتر/ مسئول پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  کارآموزی در کارخانه سیمان اردبیل به مدت 3 ماه. (پروژه کار آموزی : کنترل پروژه نگهداری و تعمیرات کارخانه سیمان اردبیل)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انگیزه وعلاقه فراوان برای کار در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه و پشتکار فراوان در کار.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Windows 10
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Enternet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autocadt
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: سطح مقدماتی
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: از جهاد دانشگاهی تهران در سال 1395

زبان

 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Windows 10
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Enternet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autocadt
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com