مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی محیط زیست
  گرایش مدیریت /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  گروه تجاری سناپویان
  بازاریابی و فروش/ بخش فروش داخلی و نمایندگی ها
 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  گروه تجاری سناپویان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  مجمع عالی واردات
  دبیرخانه کمیسیونها و امور اداری
 • آبان ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  دارالترجمه رسمی پارس
  منابع انسانی و آموزش/ امور اداری و سرپرست مترجمین
 • خرداد ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۹
  کانون فرهنگی آموزش
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست ویراستاران و تولید کتاب دبستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  ویراستاری بخشی از کتب مربوط به آموزش دبستان و پیش دبستانی در کانون فرهنگی آموزش. آموزش زبان انگلیسی برای مقطع پیش دبستانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • محیط زیست
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ارتباطی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارش نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع طبیعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محیط زیست
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ارتباطی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارش نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com