مختصری از من

اینجانب به مدت 6 ماه در پذیرش تصویر برداری بیمارستان چمران مشغول به گذراندن طرح خود بوده که با توجه به توانائی های خود به بخش بیمه منتقل شده و در آنجا مشغول به کار شدم . در این بخش برگ بیمه های تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نیروهای مسلح را چک کرده و از کسورات جلوگیری می شد و همچنین تاییدیه اینترنتی سندهای تامین اجتماعی نیز گرفته می شد . به مدت 1 سال و 3 ماه در قسمت بیمه بیمارستان چمران مشغول به کار می باشم .

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  /دانشگاه علوم پزشکی شیراز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بیمارستان شهید چمران
  متصدی پذیرش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com