مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی روزبهان / معدل 16.5
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی روزبهان / معدل 15.69

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶
  شرکت سابراه پی طبرستان
  / مسئول اجرا پروژه دیوار پیرامونی بندر امیرآباد
 • شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت طرح و ساخت نیماد
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست بخش برش

ابزار و نرم افزار

 • َAutoCad
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com