مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم کشاورزی
  گرایش زارعت نیشکر / معدل 14.48
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش تولیدات گیاهی /دانشگاه ازاد شوشتر / معدل 13
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم کشاورزی
  گرایش امور زراعی باغی /دانشگاه ازاد شوشتر / معدل 14.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۵
  شکرت فنی و مهندسی برادران پارسایی
  کارشناس فنی نیشکر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com