مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد جغرافی
  گرایش اقلیم شناسی /دانشگاه پیام نور / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲
  پیام نور
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مسئول سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com