مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  خرمشهر دارو
  بازاریابی و فروش/ نماينده علمي

  توضیحات: ويزيت علمي مناطق ٣ و ٦ در لاين ساپليمنت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com