مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه راغب اصفهانی / معدل 18.62

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت داپارصنعت
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آبان ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  مجله بانوی شرقی
  مسئول دفتر/ مسول اگهی

دانش تخصصی

 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته شهرداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته شهرداری
https://.com