مختصری از من

دارای روحیه ای پویا و در جستجوی یادگیری بیشتر در فضایی منعطف و کسب تجارب جدید در ارتبات با تجارت بین الملل و ترخیص کالا

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت امور گمرکی
  گرایش گمرک بازرگانی /دانشگاه علوم اقتصادی تهران

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه زبان انگلیسی سفیر گفتمان
  معلم زبان انگلیسی

  توضیحات: تدریس زبان انگلیسی در تمامی سطوح به تمامی رده های سنی
  دارای مدارک فوق
  FCE
  CAE
  CPE
  TTC
  OJT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  فعالیت آموزشی مانند تدریس زبان انگلیسی در موسسات مختلف از جمله سفیر گفتمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • توانمند در زمینه ی نگارش نامه های اداری و مکاتبات بین الملی قادر به تحلیل قوانین گمرکی و قوانین ترخیص
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدارک زبان در زمینه ی تسلط بر فهم و مکالمه زبان انگلیسی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدارک ذیل: FCE, CAE, CPE. TTC, OJT
دانش تخصصی
 • توانمند در زمینه ی نگارش نامه های اداری و مکاتبات بین الملی قادر به تحلیل قوانین گمرکی و قوانین ترخیص
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدارک زبان در زمینه ی تسلط بر فهم و مکالمه زبان انگلیسی
https://.com