مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
    گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه جهاددانشگاهی / معدل 15.55
https://.com