مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 17.7
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 14.81

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس Primavera P6 Professional نسخه 8.1 در شرکت صدرا

پروژه ها

 • 1394
  سایتال ساخت
  مدیر سیستم ها و پشتیبانی نرم افزار

  توضیحات: مدیر سیستم ها و پشتیبانی نرم افزار Project Server 2013

 • 1393
  مشاور برنامه ریزي و پشتیبانی Primavera P6 & Primavera Contract Management
  مشاور برنامه ریزي و پشتیبانی

  توضیحات: مشاور برنامه ریزي و پشتیبانی Primavera P6 & Primavera Contract Management

 • 1392
  میعانات گازي ستاره خلیج فارس
  مسئول کنترل هزینه

  توضیحات: میعانات گازي ستاره خلیج فارس (صدرا)

 • 1391
  تاسیسات دریایی بندر LNG
  مسئول کنترل پروژه و برنامه ریزي

  توضیحات: تاسیسات دریایی بندر LNG

 • 1389
  پروژه احداث 5 دستگاه مخزن ذخیره سازي فرآورده هاي نفتی
  سرپرست کنترل پروژه و برنامه ریزي

  توضیحات: پروژه احداث 5 دستگاه مخزن ذخیره سازي فرآورده هاي نفتی

 • 1386
  انبار هاي مکانیزه وتسهیلات گوگرد
  سرپرست کنترل پروژه و برنامه ریزي

  توضیحات: ساخت و راه اندازی انبار هاي مکانیزه وتسهیلات گوگرد

 • 1385
  ایرما
  مهندس فرآیند

  توضیحات: پروژه بهبود عملکرد تولید

 • 1384
  پروژه سد سارادان
  کارشناس کنترل پروژه

  توضیحات: آب منطقه اي استان سیستان و بلوچستان

افتخارات

 • 1395
  شرکت GSI
  پیاده سازی ماژول هزینه Primavera Contract Management(Expedition) و طراحی گزارشات مدیریتی
  شرکت مس تفت
  طراحی گزارشات مدیریتی در محیط BI Publisher 11 به منظور استفاده در Primavera EPPM V8.2
  شرکت مدیریت پروژه Tenstep
  همکاری در پروژه های پیاد

دانش تخصصی

 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server Reporting Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server Reporting Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com