مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه روزبهان / معدل 16.67

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵
  بیمارستان نیمه شعبان ساری
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی-اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کارICDL- ms word

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کارICDL- ms word
https://.com