مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش تکنولوژی صنایع شیمیایی /دانشگاه آزاد ابهر / معدل 17.5

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VB.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com