مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه ازاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۹۵
  خدمات کشاورزی
  مسئول دفتر/ مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فعالت در زمینه مشاوره و فروش و تجویز سم و کود
  100% Complete
  عنوان مدرک: کشاورزی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فعالت در زمینه مشاوره و فروش و تجویز سم و کود
  100% Complete
  عنوان مدرک: کشاورزی
https://.com