مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت لیزینگ شهر
  سخت افزار و شبکه/ مسئول شبکه و سخت افزار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه صنعتی تتا
  سخت افزار و شبکه/ مسئول شبکه

پروژه ها

 • 1390
  نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه پیام نور کرج

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP2007
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SolarWinds
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP2007
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SolarWinds
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com