مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد آمارریاضی
  گرایش آمارریاضی /دانشگاه تهران / معدل 17.19
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی آماروکاربردها
  گرایش آماروکاربردها /دانشگاه ملایر / معدل 18.56
 • 1386 تا 1389
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 19.25

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس خصوصی دروس ریاضی و آمار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • ICDL, SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ابزارهای اداری :PowePoint ,Access،Ms-Excel ، Ms-Word ، Lotus ، Quattro Pro
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه های Visual :Visual Basic ، Borland Delphi ، Borland C++ Builder،
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • STATA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WinBUGS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com