مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  کارگزاری تامین اجتماعی
  کارگزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • WordPress
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com