مختصری از من

ویژگی بارز من علاقه به یادگیری مطالب جدید به صورت خود جوش می باشد. مسئولیت کاری که بر عهده دارم به صورت کامل می پذیرم و سعی دارم به نحو احسن آن را انجام دهم. به کار گروهی علاقه خیلی زیادی دارم و نهایت همکاری را انجام میدهم

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مخابرات
  گرایش سیستم /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 16.5
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه سراسری سمنان / معدل 14.5
 • 1378 تا 1382
  دیپلم
  / معدل 19.37

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانیار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مهندسی محصول
 • دی ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳
  موسسه عالی ایوانکی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

  توضیحات: Logic Circuits, Analog Telecommunication, Microprocessor, Technical Language and
  Digital Telecommunication, and Optical Fiber Telecommunication

 • آذر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  دانشگاه مجازی رایانه
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • مرداد ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  مهاب قدس
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس مخابرات
 • مرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  مرکز تحقیقات مخابرات ایران
  مهندسی برق/ همکار پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  BSRone: Binary Search with Routing of O (1): A Scalable Circular Design for Distributed Networks. Alireza Naghizadeh, Tahereh Yourdkhani, Behrooz Razeghi, Ehsan Meamari
 • 1389
  Standards of Access Networks

پروژه ها

 • 1391
  پیاده سازی نقشه مخابرات استان تهران در برنامه GIS
  کارشناس مخابرات

  توضیحات: جمع آوری اطلاعات مخابرات استان تهران و پیاده سازی روی نرم افراز GIS

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • آموزش رباتیک به دانش آموزان دبستان سما
 • یوگا-عکاسی-دویدن-مسافرت-کتاب خواندن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه سریرا
 • Optical Transmission Network Workshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • Introducing a new generation of optical transmission systems, test and evaluation
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • Robotic
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه سما ایوانکی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • OptiSystem-Multimode Fibe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB,
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Verilog,
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Toefl
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: GRE
دانش تخصصی
 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه سریرا
 • Optical Transmission Network Workshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • Introducing a new generation of optical transmission systems, test and evaluation
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • Robotic
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه سما ایوانکی
https://.com