مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1381
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان / معدل 12
https://.com