مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل غيرانتفاعي

سوابق آموزشی پژوهشی

پروژه ها

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • P3- Primavera Project Planner
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com