مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 17.46
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16.07

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  مهندسی شیمی/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393

پروژه ها

 • 1395
 • 1390

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Icarus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Hysys
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Promax
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matcad
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com