مختصری از من

سلام
بنده چند ترم در دبیرستانهای تهران ومدارس راهنمایی سابقه تدریس را دارم
از سال 88 به دعوت دوستان وارد پروژه تونل ودر کنار مهندسان ایتالیایی کسب تجرجه در ضمینه ایمنی بهداشت شدم و این شغل را ادامه دادم و د کنار کار به تدریس ادامه میدهم

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • رهبری
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com