مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه چمران / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  تدریس دبیرستان بزرگسالان فروزندگان دانش

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: DAS
 • IMS
  100% Complete
  عنوان مدرک: DAS
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: IQS
 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: CNCCP

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: DAS
 • IMS
  100% Complete
  عنوان مدرک: DAS
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: IQS
 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: CNCCP
https://.com