مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی گرافیک
  گرایش هنرهای تجسمی /دانشگاه سوره / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  هنر/طراحی/

  توضیحات: طراح پروژه ای برای شرکت چای محمود به مدت 5 سال و طراح و ایده پرداز شرکت پارلا ایده پرداز به مدت 3 سال
  طراح پوستر تئاتر به مدت 2 سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop/ Illustrator / corell / In Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com