مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش بحران /دانشگاه اصفهان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پارس آیند آب
  منابع انسانی و آموزش/ پزوهشگر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  حدود 30 مقاله در هکایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به امر اجتماعی و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارشد

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارشد
https://.com