مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود / معدل 16

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
    تامین اجتماعی
    مالی و حسابداری/ حسابرسی
https://.com