مختصری از من

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پارس والاآرین
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیریت تحقیق و توسعه
 • آبان ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
  توسعه ماشین
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش
 • آذر ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۹۱
  ابزار غرب
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com