مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم حوزوی
  گرایش علوم حوزه /دانشگاه حوزه علمیه الزهرا استهبان
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی راهنمایی ومشاوره
  گرایش راهنماییی ومشاوره /دانشگاه شهید چمران اهواز

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  کمیته امداد امام خمینی
  مشاور

  توضیحات: گذاشتن کارگاههای متفاوت ازجمله گارگاه قبل ازازدواج، مشاوره قبل از ازدواج،مثبت اندیشی ،روش های صحیح تست زدن،روش های صحیح مطالعه ، خود آگاهی راهکارهای کنترل خشم برنامه ریزی ،

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  بسیج خواهران
  منابع انسانی و آموزش/ مربی طرح صالحین دانش آموزان متوسطه استهبان

  توضیحات: سخنرانی وکارگاهای روانشناسی ازجمله مشاوره قبل از ازدواج وکارگاه ازدواج کارگاه همسرداری برای متاهلین،کارگاه راه های کنترل خشم ،خود آگاهی،مثبت اندیشی،تفکر انتقادی،برنامه ریزی زندگی وروزانه،روش های مطالعه صحیح،تمکز حواس،تصمیم گیری،و...

 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  مهد کودک رویش
  مربی ومشاور

  توضیحات: برای خانواده های کودکان مشاوره خصوصی میدادم

 • بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷
  مدرسه
  مشاور

  توضیحات: در مدرسه ایی در اهواز مشاور بودم به عنوان کارورز

https://.com