مختصری از من

تسلط کامل به برنامه همکاران سیستم و نرم افزارهای Office

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد شاهرود / معدل 14.67

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی و تحقیقاتی سیناژن
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس خرید داخل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  کارآموزی در داروسازی ابوریحان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط بر نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2 از مجتمع فنی تهران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط بر نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com