مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم International Business
  /دانشگاه Canadian College - Dubai
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد - تهران جنوب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  صنایع خودرو سازی مدیران (مدیران خودرو) M.V.M
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس ارشد بازرگانی و خرید خارجی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حمل و نقل بین المللی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه باربری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حمل و نقل بین المللی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه باربری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com