مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  بخش فروش نوشابه انرژی زا هایپ
  بازاریابی و فروش/ مدیریت شهرستانهای گرید B
 • خرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت BAT
  بازاربین
 • خرداد ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت یونیلیور ایران
  بازاریاب
 • شهریور ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰
  شرکت بهنوش ایران
  بازار یاب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزارهای پاور پوینت و اکسل1
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com