مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش کسب و کار /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18.8
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه خواجه نصیر طوسی / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com