مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش برنامه ريزي و تحليل سيستم /دانشگاه ازاد اراك

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  خلخال دشت
  مهندسی صنایع/ كارشناس

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com