مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مکانیک
  گرایش مهندسی مکانیک سیالات /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۲
  دانشگاه قم
  مسئول دفتر/ سرپرست و ناظر فنی شرکت
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۸۹
  فنی حرفی استان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سرپرست
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۲
  دانشگاه پردیس قم
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سرپرست

پروژه ها

 • 1395
  شرکت سرما افرین شمال
  مدیر فنی
 • 1394
  شرکت پولاد تهویه قم
  مدیر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • تاسیسات برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: چیلر .سرد خانه.

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  20% Complete
  عنوان مدرک: طراحی سیستم های برودتی
دانش تخصصی
 • تاسیسات برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: چیلر .سرد خانه.
https://.com