مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحدشهرکرد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت ایران آروین پیمانکاری tij ومجموعه آشپزخانه های صنعتی نوتاش
  مالی و حسابداری/ حسابدار.

  توضیحات: اتمام پروژه.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1394
  پروژه خط لوله ۳۶اینچ
  حسابدار

  توضیحات: اتمام پروژه و تکمیل کار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوق العاده مسلط به کارتیمی.
 • پیشرفت درکار ومسولیت پذیری
 • اجتماعی.فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزارپیشرو.
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارآموزی حسابداری حسابرسی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاددانشگاهی.

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار.هلو رافع.سپیدار
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارآموزی جهت بالابردن سطح حسابداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارپیشرو.
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارآموزی حسابداری حسابرسی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاددانشگاهی.
https://.com