مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد شیمی محض
  گرایش شیمی فیزیک /دانشگاه دانشگاه ازاد اراک / معدل 15

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مکالمه زبان

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl 1-2

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مکالمه زبان
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مکالمه زبان
https://.com