مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد واحد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  صنایع غذایی رشید اباد هیوا
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک: از دانشگاه اذاد
 • تکروسیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com