مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علمی کابردی / معدل 13
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات /دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  در فایل ضمیمه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ در فایل ضمیمه
  تصویر مدرک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 1-2

ابزار و نرم افزار

 • در فایل ضمیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 1-2
https://.com