مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفایی کومش / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۹۱
  کامپیوتر باران
  سخت افزار و شبکه/ اپراتور کامپیوتر

  توضیحات: فروش قطعات کامپیوتر، اپراتور، پشتیبان سیستم های سخت افزاری ، خدمات کامپیوتری از قبیل نصب ویندوز و نرم افزارها و کار با نرم افزار office

دانش تخصصی

 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مالی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مالی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com