مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اراک - آزاد

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  آریا همراه سامانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ IT Service Management
 • خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  آریا همراه سامانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ IT Service Desk

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Linux II
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux Network Professional
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: Cisco
 • Linux I
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux Server Professional
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux Master of Shell Scripting
 • SQL Server 2003
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITILv3
  60% Complete
  عنوان مدرک: Information Technology Infrastructure Library
 • GSM
  60% Complete
  عنوان مدرک: Global System for Mobile Communications
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک: SUSE Linux Enterprise Server 11

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Linux II
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux Network Professional
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: Cisco
 • Linux I
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux Server Professional
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux Master of Shell Scripting
 • SQL Server 2003
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITILv3
  60% Complete
  عنوان مدرک: Information Technology Infrastructure Library
 • GSM
  60% Complete
  عنوان مدرک: Global System for Mobile Communications
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک: SUSE Linux Enterprise Server 11
https://.com