مختصری از من

علاقه مند به یادگیری در زمینه مهندسی عمران هستم و انعطاف پذیری زیادی در انجام کارهای گروهی دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش خاک و پی /دانشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران / معدل 15.76
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران-عمران /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 14.76

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
  مهندسی عمران معماری/ مهندس تخصصی ساختمان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دو مقاله در کنفرانس داخلی در زمینه مکانیک سنگ
 • 1393
  دو مقاله کنفرانس داخلی در زمینه مکانیک سنگ
 • 1390
  ۲ مقاله داخلی در رابطه با مکانیک سنگ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فنی و حرفه ای- فیلم
 • انجام کارهای عملی مثل تعمیر لوازم خانگی-تماشای فیلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • geostudio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com