مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی برق صنعتی
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 14
 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم برق صنعتی
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 15.57

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
  مهندسی برق/ ناظر برق
 • فروردین ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  بیمه ایران
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

  توضیحات: فروش بیمه عمر، حوادث، مسئولیت به صورت بازاریاب نیمه وقت

 • شهریور ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت هواپیما سازی ایران
  مهندسی برق/ سرپرست
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۵
  مشاور املاک
  بازاریابی و فروش/ مسئول خرید و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ناپیوسته

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ناپیوسته
https://.com