مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / معدل 15.59

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  زیست اندیش پیشگام
  مهندسی برق/ کارشناس فنی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی
 • کاراته

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • office- word-proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com