مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل و برنامه ریزی سیستم ها /دانشگاه آزاد علی آباد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ظرف صنعت گلستان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: نیازسنجی بازار , برقراری ارتباط با شرکت های مرتبط و فروش .

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲
  شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان
  مهندسی صنایع/ مهندس صنایع
 • تیر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱
  دانشگاه علمی و کاربردی پیگیر
  مسئول دفتر/ مسئول امور دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرسه کسب وکار دانشگاه صنعتی شریف
 • مهندسی ارزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  100% Complete
  عنوان مدرک: الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت- شرکت توف نورد
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارزیابی مدیریت ریسک- IMQ
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت آماری- شرکت کیفیت سازان سبز
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه - فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرسه کسب وکار دانشگاه صنعتی شریف
 • مهندسی ارزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  100% Complete
  عنوان مدرک: الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت- شرکت توف نورد
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارزیابی مدیریت ریسک- IMQ
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت آماری- شرکت کیفیت سازان سبز
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه - فنی و حرفه ای
https://.com