مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه شهید شمسی پور / معدل 15.5
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه دانشکده فنی سمنان / معدل 16.73
 • 1385 تا 1387
  دیپلم حسابداری
  گرایش مالی / معدل 15

دانش تخصصی

 • معامله گری اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • معامله گری اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com