مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات میدان و امواج /دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهاب دانش قم ( با ریاست پروفسور کراری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر ) / معدل 17.73

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس بعنوان تدریس یار از سال های 93 تا 94
 • 1393
  1.تدریس یار در دوره کارشناسی 2.مشاوره تحصیلی

پروژه ها

 • 1395
  طراحی مفهومی رادار GPR آرایه ایی جهت تومو گرافی اشیاء پنهان در باند مایکروویو
  پروژه کارشناسی ارشد
 • 1394
  خواندن فلش با میکرو کنترلر و نمایش آن در ال سی دی
  پروژه مقطع کارشناسی

افتخارات

 • 1394
  دانشجوی ممتاز دوره در دوره کارشناسی
 • 1394
  دانشجوی ممتاز دوره در دوره کارشناسی و سهمیه ممتازی در کنکور کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • آشنایی نسبی با قطعات الکترونیکی و میکرو کنترلرها
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
 • - مشاوره تحصیلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CST Studio Suite
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • آشنایی نسبی با قطعات الکترونیکی و میکرو کنترلرها
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
 • - مشاوره تحصیلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com