مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش کسب و کار الکترونیکی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 17.21
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 14.21

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فناپ تلکام
  بازاریابی و فروش/ مدیر امور نمایندگان
 • آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  داده پردازی فن آوا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس امور نمایندگان
 • شهریور ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  گسترش ارتباطات مبنا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد فروش B2B
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۳
  پرواز سیستم
  بازاریابی و فروش/ مدیر پروژه فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  Fixed Mobile Convergence , 4th International conference on computer science and electronic engineering , Arash Pajang , Hamed hajigholamreza, 2016 UAE
 • 1396
  Study of Challenges of Internet Connectivity For Internet of Things, 4th International conference on computer science and electronic engineering , Arash Pajang , Ataollah Abtahi , Ali Rajabzadeh , 2016 UAE
 • 1395
  E-government and offline older people challenge , 5th International conference on computer science,electrical and electronic engineering , Arash Pajang , Hamed hajigholamreza , Javad mirabedini , 2016 Malaysia

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدیر بخش کامپیوتر کانون هواداران پرشین بلاگ
 • عضو تیم تحقیق و توسعه شرکت مبناتلکام جهت راه اندازی MVNO

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Market Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advertising
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمانی EFQM
  80% Complete
  عنوان مدرک: EFQM fundation

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Market Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advertising
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمانی EFQM
  80% Complete
  عنوان مدرک: EFQM fundation
https://.com